8/14/2012 10:17:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Trường Đại học Thuỷ lợi thông báo xét tuyển nguyện vọng 2 (NV2) vào trình độ Đại học, Cao đẳng chính quy năm 2012 như sau:

BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:   635  /TB-ĐHTL

Hà Nội, ngày  09  tháng 08 năm 2012

 

THÔNG BÁO

Về xét tuyển nguyện vọng 2 năm 2012

 

Trường Đại học Thuỷ lợi thông báo xét tuyển nguyện vọng 2 (NV2) vào trình độ Đại học, Cao đẳng chính quy năm 2012 như sau:

I.)                Trình độ đại học

            Tại Hà Nội (mã trường TLA)

STT

Ngành

Khối

Mã ngành

Điểm nhận hồ sơ

Chỉ tiêu xét tuyển NV2

1

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

A

D580205

15.00

75

2

Kỹ thuật trắc địa - bản đồ

A

D520503

15.00

75

3

Kỹ thuật cơ khí

A

D520103

15.00

75

4

Kỹ thuật điện, điện tử

A

D520201

15.00

75

              Tại Cơ sở 2 – Thành phố Hồ Chí Minh (mã trường TLS)

STT

Ngành

Khối

Mã ngành

Điểm nhận hồ sơ

Chỉ tiêu xét tuyển NV2

 1

Kỹ thuật công trình xây dựng (gồm 2 chuyên ngành Xây dựng công trình Thủy, Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp)

A

D580201

13.00

20

2

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

A

D510103

13.00

60

 3

Kỹ thuật tài nguyên nước

A

D580212

13.00

60

4

Cấp thoát nước

A

D110104

13.00

60

 

 

II.)            Trình độ cao đẳng

2.1 Tại Hà Nội (TLA)

STT

Ngành

Khối

Mã ngành

Điểm nhận hồ sơ

Chỉ tiêu xét tuyển NV2

1

Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng

A

C510102

10.00

150

 

2.2 Tại Viện đào tạo và khoa học ứng dụng miền trung – Trường Đại học Thủy lợi – Tp. Phan Rang Tháp Chàm – Ninh Thuận

STT

Ngành

Khối

Mã ngành

Điểm nhận hồ sơ

Chỉ tiêu xét tuyển NV2

1

Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng

A

C510102

10.00

150

III.)         Quy định về xét tuyển nguyện vọng 2

-         Nhà trường nhận Giấy chứng nhận kết quả thi tuyển sinh ĐH năm 2012 bản chính (có dấu đỏ) trước ngày 10 tháng 9 năm 2012 gửi qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Trường theo địa chỉ: Phòng Đào tạo ĐH&SĐH - Trường Đại học Thuỷ lợi, 175 Tây sơn, Đống Đa, Hà Nội;

-         Lệ phí xét tuyển: 15.000 đồng;

-         Mọi thông tin về tuyển sinh của Nhà trường có thể xem trên trang Web của Nhà trường: http://tuyensinh.wru.edu.vn/ .

Trường Đại học Thuỷ lợi trân trọng thông báo./.

 

Nơi nhận:

- Các Sở GD&ĐT, Ban biên tập các báo;

- BGH (để b/c);

- Lưu VT, ĐH&SĐH.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

GS.TS Nguyễn Quang Kim

Các tin khác