Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

LỊCH THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2015  Hit : 262

6/27/2015 5:24:00 PM

LỊCH THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2015

THÔNG BÁO: Tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 2 năm 2015 (Khóa 35 đợt 2)  Hit : 141

6/27/2015 1:14:00 PM

THÔNG BÁO: Tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 2 năm 2015 (Khóa 35 đợt 2)

QUYẾT ĐỊNH: Về việc ban hành Quy định về tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng trong xét tuyển sinh đại học vào Đại học Thủy lợi năm 2015  Hit : 511

6/17/2015 5:29:00 PM

QUYẾT ĐỊNH: Về việc ban hành Quy định về tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng trong xét tuyển sinh đại học vào Đại học Thủy lợi năm 2015

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 2 NĂM 2015 (Khóa 23 đợt 2)  Hit : 1619

6/15/2015 8:19:00 AM

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 2 NĂM 2015 (Khóa 23 đợt 2)

THÔNG BÁO: Về điều chỉnh lịch thi Tiếng anh cấp B1 của khung Châu Âu chung đợt 2 năm 2015  Hit : 773

5/27/2015 5:30:00 PM

THÔNG BÁO: Về điều chỉnh lịch thi Tiếng anh cấp B1 của khung Châu Âu chung đợt 2 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH: Về công nhận học viên cao học khóa 23 đợt 1 năm 2015  Hit : 2378

5/22/2015 6:18:00 PM

QUYẾT ĐỊNH: Về công nhận học viên cao học khóa 23 đợt 1 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH: Về điểm trúng tuyển của tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 23 đợt 1 năm 2015  Hit : 2096

5/22/2015 6:12:00 PM

QUYẾT ĐỊNH: Về điểm trúng tuyển của tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 23 đợt 1 năm 2015

THÔNG BÁO: LỊCH THI TIẾNG ANH A2 - ĐỢT 2 - NĂM 2015  Hit : 707

5/5/2015 2:51:00 PM

THÔNG BÁO: LỊCH THI TIẾNG ANH A2 - ĐỢT 2 - NĂM 2015

THÔNG BÁO: Về tổ chức thi đầu ra Tiếng Anh cấp B1 của khung Châu Âu chung đợt 2 năm 2015  Hit : 945

5/5/2015 2:41:00 PM

THÔNG BÁO: Về tổ chức thi đầu ra Tiếng Anh cấp B1 của khung Châu Âu chung đợt 2 năm 2015

Quyết định: Công nhận các thí sinh được miễn thi môn Tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2015  Hit : 1199

4/24/2015 8:38:00 AM

Quyết định: Công nhận các thí sinh được miễn thi môn Tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2015.

123...