Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

Quyết định: Công nhận các thí sinh được miễn thi môn Tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2015  Hit : 204

4/24/2015 8:38:00 AM

Quyết định: Công nhận các thí sinh được miễn thi môn Tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2015.

QUYẾT ĐỊNH: Về phê duyệt danh sách thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 23 đợt 1 năm 2015  Hit : 1246

4/9/2015 11:47:00 AM

QUYẾT ĐỊNH: Về phê duyệt danh sách thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 23 đợt 1 năm 2015

THÔNG BÁO: LỊCH THI TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 1 - NĂM 2015  Hit : 950

4/9/2015 11:34:00 AM

THÔNG BÁO: LỊCH THI TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 1 - NĂM 2015

THÔNG BÁO: Về bổ sung các môn thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2015  Hit : 2827

2/11/2015 4:52:00 PM

THÔNG BÁO: Về bổ sung các môn thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2015

THÔNG BÁO: LỊCH THI TIẾNG ANH A2- ĐỢT 1 - NĂM 2015  Hit : 844

2/5/2015 9:07:00 AM

THÔNG BÁO: LỊCH THI TIẾNG ANH A2- ĐỢT 1 - NĂM 2015

THÔNG BÁO: Về tổ chức thi đầu ra Tiếng Anh cấp B1 của khung Châu Âu chung đợt 1 năm 2015  Hit : 1691

2/2/2015 10:11:00 AM

THÔNG BÁO: Về tổ chức thi đầu ra Tiếng Anh cấp B1 của khung Châu Âu chung đợt 1 năm 2015

THÔNG BÁO: Chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2015  Hit : 2798

1/28/2015 11:30:00 AM

THÔNG BÁO: Chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2015

Danh sách thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2015 phải học chuyển đổi  Hit : 2233

1/27/2015 5:11:00 PM

Danh sách thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2015 phải học chuyển đổi

Lịch học bổ sung kiến thức cho tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2015  Hit : 1467

1/27/2015 3:11:00 PM

Lịch học bổ sung kiến thức cho tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2015

THÔNG BÁO: Điều chỉnh lịch thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2015  Hit : 2001

1/21/2015 5:47:00 PM

THÔNG BÁO: Điều chỉnh lịch thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2015

123