Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

THÔNG BÁO: Chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2015  Hit : 340

1/28/2015 11:30:00 AM

THÔNG BÁO: Chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2015

Danh sách thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2015 phải học chuyển đổi  Hit : 511

1/27/2015 5:11:00 PM

Danh sách thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2015 phải học chuyển đổi

Lịch học bổ sung kiến thức cho tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2015  Hit : 161

1/27/2015 3:11:00 PM

Lịch học bổ sung kiến thức cho tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2015

THÔNG BÁO: Điều chỉnh lịch thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2015  Hit : 544

1/21/2015 5:47:00 PM

THÔNG BÁO: Điều chỉnh lịch thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH: Về công nhận học viên cao học khóa 22 đợt 2 năm 2014  Hit : 3281

10/17/2014 9:40:00 AM

QUYẾT ĐỊNH: Về công nhận học viên cao học khóa 22 đợt 2 năm 2014

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015  Hit : 96

10/16/2014 11:23:00 AM

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015  Hit : 2

10/16/2014 11:09:00 AM

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015

THÔNG BÁO: Phúc khảo bài thi kỳ thi tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2014  Hit : 2386

9/30/2014 8:39:00 AM

THÔNG BÁO: Phúc khảo bài thi kỳ thi tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH: Quy định về công nhận điểm tương đương các học phần Tiếng Anh khi sinh viên từ khoá 54 hệ đại học chính quy trở về sau đạt chuẩn Tiếng Anh đầu ra hoặc chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế  Hit : 939

9/29/2014 11:09:00 AM

QUYẾT ĐỊNH: Quy định về công nhận điểm tương đương các học phần Tiếng Anh khi sinh viên từ khoá 54 hệ đại học chính quy trở về sau đạt chuẩn Tiếng Anh đầu ra hoặc chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế

THÔNG BÁO: LỊCH THI TIẾNG ANH THEO KHUNG B1 CHÂU ÂU ĐỢT 3 - NĂM 2014  Hit : 1406

9/17/2014 4:18:00 PM

THÔNG BÁO: LỊCH THI TIẾNG ANH THEO KHUNG B1 CHÂU ÂU ĐỢT 3 - NĂM 2014

123