Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

THÔNG BÁO: tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2014 (Khóa 22 đợt 2)  Hit : 2673

6/11/2014 6:59:00 PM

THÔNG BÁO: tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2014 (Khóa 22 đợt 2)

THÔNG BÁO: Tuyển sinh Đại học Thủy lợi hệ vừa làm vừa học tại Trường Đại học Thủy lợi (Khoá 49 - Năm 2014)  Hit : 2512

5/29/2014 6:58:00 PM

THÔNG BÁO: Tuyển sinh Đại học Thủy lợi hệ vừa làm vừa học tại Trường Đại học Thủy lợi (Khoá 49 - Năm 2014)

THÔNG BÁO: Tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 2 năm 2014 (Khóa 34 đợt 2)  Hit : 597

5/29/2014 6:41:00 PM

THÔNG BÁO: Tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 2 năm 2014 (Khóa 34 đợt 2)

THÔNG BÁO: Kế hoạch thi tuyển sinh liên thông trình độ đại học năm 2014  Hit : 5409

4/14/2014 8:28:00 AM

Trường Đại học Thủy lợi thông báo kế hoạch thi tuyển sinh liên thông trình độ đại học năm 2014 đối với những thí sinh đã tốt nghiệp đủ 36 tháng (không tuyển sinh đối với thí sinh tốt nghiệp chưa đủ 36 tháng kể từ ngày được cấp bằng) như sau:

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2014  Hit : 6293

2/18/2014 10:38:00 AM

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2014