Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

Thông tin nhập học NV2 hệ Đại học, NV1 và NV2 hệ Cao đẳng năm 2014  Hit : 5248

9/11/2014 5:56:00 PM

Thông tin nhập học NV2 hệ Đại học, NV1 và NV2 hệ Cao đẳng năm 2014

QUYẾT ĐỊNH: Phê duyệt điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển nguyện vọng 2 kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014  Hit : 11662

9/11/2014 4:47:00 PM

QUYẾT ĐỊNH: Phê duyệt điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển nguyện vọng 2 kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014

THÔNG BÁO: Về xử lý các hồ sơ xét tuyển NV2 không hợp lệ  Hit : 2812

9/4/2014 5:25:00 PM

THÔNG BÁO: Về xử lý các hồ sơ xét tuyển NV2 không hợp lệ

THÔNG BÁO: LỊCH THI TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 2 - NĂM 2014  Hit : 1233

8/26/2014 3:01:00 PM

THÔNG BÁO: LỊCH THI TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 2 - NĂM 2014

QUYẾT ĐỊNH: Về phê duyệt danh sách thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 22 đợt 2 năm 2014  Hit : 959

8/26/2014 2:43:00 PM

QUYẾT ĐỊNH: Về phê duyệt danh sách thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 22 đợt 2 năm 2014

Kế hoạch nhập học thí sinh trúng tuyển NV1 hệ Đại học năm 2014  Hit : 4608

8/8/2014 4:39:00 PM

Kế hoạch nhập học thí sinh trúng tuyển NV1 hệ Đại học năm 2014

THÔNG BÁO: Về xét tuyển vào Chương trình tiên tiến và nguyện vọng 2 năm 2014  Hit : 21578

8/8/2014 4:08:00 PM

THÔNG BÁO: Về xét tuyển vào Chương trình tiên tiến và nguyện vọng 2 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH: Phê duyệt điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển nguyện vọng 1 kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014  Hit : 5942

8/8/2014 4:04:00 PM

QUYẾT ĐỊNH: Phê duyệt điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển nguyện vọng 1 kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014

THÔNG BÁO: tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2014 (Khóa 22 đợt 2)  Hit : 5372

6/11/2014 6:59:00 PM

THÔNG BÁO: tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2014 (Khóa 22 đợt 2)

THÔNG BÁO: Tuyển sinh Đại học Thủy lợi hệ vừa làm vừa học tại Trường Đại học Thủy lợi (Khoá 49 - Năm 2014)  Hit : 4641

5/29/2014 6:58:00 PM

THÔNG BÁO: Tuyển sinh Đại học Thủy lợi hệ vừa làm vừa học tại Trường Đại học Thủy lợi (Khoá 49 - Năm 2014)

12