Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

THÔNG BÁO: Về điều chỉnh lịch thi Tiếng anh cấp B1 của khung Châu Âu chung đợt 2 năm 2015  Hit : 124

5/27/2015 5:30:00 PM

THÔNG BÁO: Về điều chỉnh lịch thi Tiếng anh cấp B1 của khung Châu Âu chung đợt 2 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH: Về công nhận học viên cao học khóa 23 đợt 1 năm 2015  Hit : 1532

5/22/2015 6:18:00 PM

QUYẾT ĐỊNH: Về công nhận học viên cao học khóa 23 đợt 1 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH: Về điểm trúng tuyển của tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 23 đợt 1 năm 2015  Hit : 1223

5/22/2015 6:12:00 PM

QUYẾT ĐỊNH: Về điểm trúng tuyển của tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 23 đợt 1 năm 2015

THÔNG BÁO: LỊCH THI TIẾNG ANH A2 - ĐỢT 2 - NĂM 2015  Hit : 423

5/5/2015 2:51:00 PM

THÔNG BÁO: LỊCH THI TIẾNG ANH A2 - ĐỢT 2 - NĂM 2015

THÔNG BÁO: Về tổ chức thi đầu ra Tiếng Anh cấp B1 của khung Châu Âu chung đợt 2 năm 2015  Hit : 600

5/5/2015 2:41:00 PM

THÔNG BÁO: Về tổ chức thi đầu ra Tiếng Anh cấp B1 của khung Châu Âu chung đợt 2 năm 2015

Quyết định: Công nhận các thí sinh được miễn thi môn Tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2015  Hit : 891

4/24/2015 8:38:00 AM

Quyết định: Công nhận các thí sinh được miễn thi môn Tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2015.

QUYẾT ĐỊNH: Về phê duyệt danh sách thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 23 đợt 1 năm 2015  Hit : 2089

4/9/2015 11:47:00 AM

QUYẾT ĐỊNH: Về phê duyệt danh sách thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 23 đợt 1 năm 2015

THÔNG BÁO: LỊCH THI TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 1 - NĂM 2015  Hit : 1697

4/9/2015 11:34:00 AM

THÔNG BÁO: LỊCH THI TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 1 - NĂM 2015

THÔNG BÁO: Về bổ sung các môn thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2015  Hit : 3199

2/11/2015 4:52:00 PM

THÔNG BÁO: Về bổ sung các môn thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2015

THÔNG BÁO: LỊCH THI TIẾNG ANH A2- ĐỢT 1 - NĂM 2015  Hit : 1070

2/5/2015 9:07:00 AM

THÔNG BÁO: LỊCH THI TIẾNG ANH A2- ĐỢT 1 - NĂM 2015

123...